Disclaimer

Algemeen

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de grootste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. PENDIK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website.